HÓA CHẤT

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

SĐT:0912079835

Email:Newsigchemical@gmail.com

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

TÊN SẢN PHẨM:AMONIUM FLORUA

CÔNG THỨC HÓA HỌC:NH4F

Ngoại quan: Tinh thể mầu trắNg

ĐÓNG GÓI: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Nó được sử dụng như khắc kính, đánh bóng đại lý của bề mặt kim loại, chất bảo quản gỗ, vô trùng và chất khử trùng trong sản xuất bia, dệt nhuộm cầm màu và phân tích thuốc thử.
  • Nó cũng được sử dụng để khai thác các yếu tố hiếm.